Wat is een situationele relatie? Hoe ze werken

Relaties zijn er in vele vormen. Het zijn niet alleen romantische relaties die er toe doen. Niet-romantische relaties, van hechte vriendschappen tot kennissen, kunnen een enorme impact hebben op ons leven en onze emotionele gezondheid. Situationele relaties zijn relaties die voor een specifiek doel worden gevormd en kunnen zeer krachtig zijn, zelfs al is het maar voor een korte periode. Deze relaties kunnen variëren van professionele partnerschappen tot relaties tussen vreemden die kortstondig met elkaar omgaan. Ze kunnen ongelooflijk betekenisvol zijn en kunnen steun en begeleiding bieden die net zo waardevol is als elke romantische connectie. Hoewel de banden die in situationele relaties worden gevormd misschien niet eeuwig duren, kunnen ze nog steeds ongelooflijk nuttig en behulpzaam zijn in ons leven.

Wat zijn situationele relaties?

Situationele relaties zijn relaties die voor een specifiek doel worden gevormd en vervolgens worden beëindigd wanneer de situatie is opgelost. Ze kunnen tussen mensen zijn die vrienden, kennissen of zelfs vreemden zijn. Ze kunnen worden gevormd door mensen die een specifieke gedeelde ervaring of een specifiek doel hebben, zoals mensen die een specifiek type therapie volgen of mensen die in een specifiek type steungroep zitten. In sommige gevallen worden situationele relaties gevormd met mensen die een specifieke identiteit of ervaring delen, zoals mensen die tot dezelfde gemarginaliseerde groep behoren, een specifiek soort beroep uitoefenen of andere overeenkomsten hebben. Hoewel deze relaties tijdelijk kunnen zijn, kunnen ze ook ongelooflijk nuttig en nuttig zijn in ons leven. Situationele relaties kunnen variëren van zeer informeel tot zeer formeel. Ze kunnen zo eenvoudig zijn als iemand die in de rij bij u in de supermarkt staat te wachten, of zo complex als een joint venture. Situationele relaties kunnen om uiteenlopende redenen worden gevormd, en deze relaties kunnen veel verschillende voordelen hebben.

Voordelen van situationele relaties

Door situationele relaties aan te gaan, kunnen we steun krijgen van mensen met wie we normaal gesproken niet zouden kunnen praten. Door een specifieke ervaring met anderen te delen, kunnen we ons minder alleen en sterker voelen. Mogelijk kunnen we nuttig advies en feedback krijgen van mensen die de situatie begrijpen en een ander perspectief kunnen bieden. Wij kunnen ook steun bieden aan anderen die soortgelijke ervaringen meemaken. Sommige mensen zijn eerder geneigd situationele relaties aan te gaan, omdat ze niet het gevoel hebben dat ze de tijd of energie hebben om nieuwe vrienden te maken. Sommige mensen zijn misschien wel lichamelijk gezond, maar leven in een gemeenschap die geschikt is voor mensen met een beperking, terwijl anderen misschien een specifieke relatie hebben die vriendschap moeilijk maakt. Sommige mensen kunnen specifieke op hun identiteit gebaseerde obstakels hebben die vriendschap moeilijk maken, zoals lid zijn van een gemarginaliseerde groep. Sommige relaties worden uit noodzaak gevormd, zoals traumasteungroepen of steungroepen voor mensen met chronische ziekten. Andere relaties worden gevormd met mensen die een gemeenschappelijke identiteit hebben, zoals leden van een specifieke gemarginaliseerde groep. Sommige situationele relaties kunnen snel worden opgelost en bijna zodra ze zijn begonnen, voorbij zijn. Anderen kunnen jaren, zelfs levens lang meegaan.

Soorten situationele relaties

De relaties die ontstaan tussen collega's, partners in een bedrijf of andere mensen die bij een specifiek project betrokken zijn, kunnen zeer nuttig zijn. - Beroepsgerichte relaties. Mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, hebben vaak veel gemeen en kunnen zeer nuttige relaties opbouwen, zelfs met mensen met wie ze niet rechtstreeks samenwerken. Hierdoor kunnen ze in contact komen met mensen die ze anders misschien nooit hadden ontmoet. Mensen die een specifieke identiteit delen, kunnen relaties aangaan met anderen die die identiteit hebben. Dit kan variëren van mensen met dezelfde gemarginaliseerde identiteit tot mensen die een specifieke hobby of interesse delen. Soms ontstaan er vriendschappen uit noodzaak, zoals huisgenoten die vrienden worden omdat ze moeten samenwonen. Andere keren kunnen vriendschappen worden gevormd met mensen die dezelfde interesses en doelen hebben.

Uitdagingen van situationele relaties

Sommige situationele relaties kunnen erg stressvol zijn, zoals steungroepen voor mensen die met een trauma te maken hebben. Hoewel deze relaties ongelooflijk nuttig kunnen zijn en waardevolle steun kunnen bieden, kunnen er emotionele kosten aan verbonden zijn. Sommige relaties kunnen ontstaan uit een stressvolle situatie, zoals een steungroep voor mensen die met een trauma te maken hebben. Alle relaties hebben het potentieel om ongezond te worden, en sommige situationele relaties kunnen een uitdaging zijn. - Sommige situationele relaties worden gevormd met mensen die niet onze ideale vriendschapskeuze zijn. Dit kunnen mensen zijn die onze grenzen niet respecteren, mensen die geen goede emotionele steun bieden, of mensen met wie we eigenlijk niets gemeen hebben. Sommige situationele relaties zijn eenzijdig of hebben een persoon die meer investeert dan de ander. Dit kan moeilijk zijn, vooral als die persoon niet begrijpt waarom je hem niet zoveel aandacht geeft als hij wil. Sommige situationele relaties zijn afhankelijk van een externe steunbron, zoals een therapeut of een specifieke steungroepbijeenkomst. Als deze relaties eindigen, kan dit soms een verlies van toegang tot die externe ondersteuning betekenen.

Strategieën voor het vormen en onderhouden van situationele relaties

Als je een specifieke behoefte hebt aan een relatie, kan het soms gemakkelijker zijn om mensen te zoeken die een specifieke identiteit of ervaring delen. Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in het aangaan van een relatie met mensen die in therapie zijn maar er geen kennen, kunt u lid worden van een specifieke steungroep. Als je geïnteresseerd bent in het aangaan van relaties met mensen die zich in een specifiek beroep, kun je relevante conferenties bijwonen en contacten leggen met mensen in dat vakgebied. U kunt ook uw best doen om mensen te bereiken die een specifieke identiteit of ervaring delen. Je kunt proberen mensen te ontmoeten op conferenties of in online forums of communities. Je kunt ook relaties aangaan met mensen die geen deel uitmaken van een specifieke groep of ervaring, maar die een gemeenschappelijke identiteit delen. Dit kan gemakkelijker zijn als je op zoek bent naar vriendschappen, omdat je geen mensen hoeft te vinden die exact dezelfde ervaring hebben. Je zult echter harder moeten werken om mensen te vinden die geïnteresseerd zijn in het aangaan van een vriendschap met jou.

Hoe u kunt herkennen wanneer u een situationele relatie nodig heeft

Een specifieke situationele relatie is vaak nuttig als u een specifieke behoefte heeft en geen andere mensen kent die u kunnen helpen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een therapeut nodig heeft, maar geen toegang heeft tot geestelijke gezondheidszorg. Het kan zijn dat je een nieuwe huisgenoot nodig hebt en je kent geen andere mensen die op zoek zijn naar woonruimte. Mogelijk moet u een partnerschap met iemand aangaan om een specifiek project of bedrijf op te zetten. - Mogelijk hebt u ook een situationele relatie nodig als u zich geïsoleerd en eenzaam voelt, maar niemand in uw leven heeft die u kan helpen.

Hoe u een situationele relatie kunt beëindigen

Sommige relaties eindigen op natuurlijke wijze wanneer de situatie is opgelost. Andere relaties kunnen eindigen wanneer een of beide mensen klaar zijn om de relatie te beëindigen. Als je een relatie hebt die je niet wilt hebben, kun je proberen de relatie voorzichtig te beëindigen. Als u echter een relatie wilt beëindigen, maar dit niet lukt, kunt u hulp zoeken. Als je een eenzijdige relatie hebt, wil je misschien de relatie beëindigen. Als de persoon die minder investeert echter niet begrijpt waarom u de relatie beëindigt, heeft u mogelijk hulp nodig bij het beëindigen van de relatie op een manier die respectvol is voor beide personen.

Tips voor het beheren van situationele relaties

Probeer het beste te halen uit de relaties die je hebt. Als je een situationele relatie hebt, probeer dan van de relatie te genieten en er zoveel mogelijk uit te halen. Als je een situationele relatie aan het opbouwen bent, zorg er dan voor dat je er zoveel mogelijk uit haalt. Als je de macht hebt om de relatie te beëindigen, wil je dat misschien ook doen als het niet meer helpt. Als je meerdere situationele relaties hebt, probeer deze dan in evenwicht te brengen, zodat je niet te veel in één relatie investeert of andere verwaarloost. Als je een situationele relatie hebt en de zaken ongezond worden, probeer dan de situatie op te lossen op een manier die respectvol is voor beide mensen.